Verhoogde vijver

Het harde werken van de afgelopen periode heeft effect, met voorbereiden, grondwerk, betonnen fundering storten, metselen, voegen en meer kon de verhoogde vijver afgelopen week gevuld worden. Als onderdeel van de blindentuin is het klateren van het water naar de lagere niveaus een oorstrelend geluid voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen zonder visusbeperking is de vijver natuurlijk een belevenis.