Verkoop tomatenplantjes 2023

Tijdens de komende lentefair op 13 en 14 mei is het weer mogelijk om bij de stand van de VanSwietentuin tomatenplantjes en een jarigen te kopen.
Vooraf bestellen kan tot 12 mei via secretariaat@vanswietentuin.nl


Onderstaand de lijst met het assortiment en de prijzen.

Lezing: een gezonde bodem

De Van Swietentuin, een inspiratietuin voor aangepast tuinieren in Frederiksoord, organiseert op donderdagavond 30 maart een lezing over een gezonde bodem in de tuin.


Om te kunnen groeien hebben planten voedingsstoffen nodig die ze met hun wortels uit de bodem halen. Voor een goed functioneren van die wortels is een gezond bodemleven essentieel. Peter van ’t Rood zal op donderdagavond 30 maart in een lezing ingaan op de rol van dat bodemleven. Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde tuin. 

Van ’t Rood zal met name aandacht besteden aan het leven in de bodem dat een wonderlijk spel is van samenwerking, bescherming en concurrentie tussen wortels, schimmels, bacteriën en andere vormen van bodemleven. 

In de lezing behandelt hij de verschillende groepen bodemleven zoals wormen, pissebedden, schimmels en bacteriën. Hij zal met hulp van foto’s, schema’s en bijzondere filmpjes duidelijk maken waarom dat bodemleven zo essentieel is voor de gezondheid van de planten. Natuurlijk krijgt u handvatten hoe u zelf het bodemleven in de tuin kunt stimuleren. 

De lezing begint om 20:00 uur in het paviljoen van de tuin. (Majoor van Swietenlaan 1b, 8382 CE Frederiksoord, achter museum de Proefkolonie). Entree: € 5,00.
Opgave via secretariaat@vanswietentuin.nl

Lezing plantenziekten en plagen in de tuin

De Van Swietentuin, een inspiratietuin voor aangepast tuinieren in Frederiksoord, organiseert op woensdagavond 22 februari een lezing over ziekten en plagen in de tuin. 

Groen is belangrijk voor de gezondheid en welzijn van mensen. Mensen voelen zich beter in een omgeving waar planten zijn. En mensen die ziek zijn genezen ook sneller. Daarom is het belangrijk dat mensen ondanks fysieke beperkingen kunnen blijven tuinieren. De Van Swietentuin in Frederiksoord laat zien hoe je op hoge leeftijd, met een rolstoel, rollator of als slechtziende actief kunt blijven in de tuin. 

Maar ook planten kunnen te kampen krijgen met beperkingen. Ze kunnen ziek worden, omvallen omdat wortels verrot zijn of het blad verliezen door een bladvalziekte. Elke tuinier heeft wel eens te maken met aantastingen planten in de tuin en vraagt zich dan af wat de oorzaak is. En wat je er aan kunt doen. 

Op woensdagavond 22 februari zal Jan Nijman, oud-docent van de tuinbouwschool in Frederiksoord en voorzitter van de Van Swietentuin voor belangstellenden een lezing verzorgen. 

De lezing begint om 20:00 uur in het paviljoen van de tuin. (Majoor van Swietenlaan 1b, 8382 CE Frederiksoord, achter museum de Proefkolonie). Entree: € 5,00. Opgave via secretariaat@vanswietentuin.nl.

Bron foto: Pixabay

Rondleidingen

Op verzoek verzorgen we rondleidingen voor groepen. 

Prijsindicatie:  Groep van 6 tot 20 personen: € 5,00 p.p. Met een maximum van €50,00.

Komt u met meer dan 20 personen, dan splitsen wij de groep.

De rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers van de Van Swieten Tuin. Om rondleidingen te kunnen inplannen is het noodzakelijk minimaal 14 dagen van te voren een aanvraag in te dienen. Neemt u voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een afspraak contact op via het volgende 

e-mailadres: secretariaat@vanswietentuin.nl

U bent van harte welkom.

Nieuwsbrief 2022

Voorwoord voorzitter

In 1986 werd op initiatief van de Tuinbouwschool in Frederiksoord begonnen met de eerste aanleg van een inspiratietuin voor aangepaste tuinieren. Op 1 juli 1987, nu 35 jaar geleden, werd die net aangelegde tuin officieel geopend door Prinses Margriet. Vanaf het begin was het doel om te laten zien hoe je kunt blijven tuinieren wanneer je geconfronteerd wordt met een lichamelijke beperking. De tuin is altijd een inspiratietuin geweest voor mensen die niet meer kunnen bukken, mensen die met een stok lopen, die in een rolstoel zitten of die slechtziend of blind zijn. 

Werkboek

Natuurlijk was het doel van de tuinbouwschool om de leerlingen – de tuinhazen – kennis te laten maken met voorbeelden van aangepast tuinieren.  Daarom werd er ook lesstof ontwikkeld. Die lesstof is er nog steeds, enigszins aangepast in de vorm van een werkboek. Onlangs hebben we dat werkboek opnieuw laten drukken. (Dat boek is in gedrukte vorm beschikbaar tegen kostprijs € 7,50. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact met ons op.

Lezingen

Daarnaast werd vanaf het begin veel energie gestoken in het verspreiden van de kennis over het aangepast tuinieren met rondleidingen voor bezoekers. 

Om de kennis van het aangepast tuinieren wat meer onder de aandacht te brengen, zijn we dit voorjaar begonnen met lezingen door enkele oud-leerlingen van de tuinbouwschool. 

Martin Knol, hovenier en tuinontwerper, heeft zich met name gespecialiseerd in omgevingspsychologie. Hij ontwerpt tuinen die bijdragen aan welbevinden, gedrag en gezondheid. Zijn lezing was inspirerend. 

Tijs Venema combineert het werken in het groen met werken in de zorg. Hij heeft in zijn lezing laten zien hoe hij bij Passiflora in Drachten werkt met zorgcliënten op een kwekerij.  Het idee is dat we na de zomer meer lezingen organiseren.  Wilt u op de hoogte gehouden worden, geef dan uw e-mailadres door aan het secretariaat (secretariaat@vanswietentuin.nl).

Ontwikkelingen in de tuin

Een tuin is altijd in ontwikkeling dus nooit af. Dit jaar hebben we met medewerking van een tuinarchitect een nieuw beplantingsplan gemaakt voor de tuin voor blinden en slechtzienden. Er zijn diverse plantensoorten geplant met een sterke vorm of geur. Die planten kunnen door hun geur de zintuigen prikkelen, of door hun bijzonder vorm een speciale ervaring geven. De paden zijn aangelegd met verschillende materialen zoals schelpen, houtschors en grind,  dit prikkelt het gehoor en door er op te lopen voelt men het verschil.

We willen als deze klus klaar is, dit gedeelte van onze tuin feestelijk openen, wanneer dit is kunt u lezen op de website of in de lokale kranten. 

Door uw donatie zijn deze specifieke klussen mogelijk en wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. dinsdag – en donderdagochtend zijn wij in de tuin aan het werk en als u dit wilt, leiden wij u rond en laten u zien waar wij mee bezig zijn.

Naast onkruid wieden, snoeien, maaien en schoffelen zijn er ook altijd klussen zoals onderhoud kassen, bestratingen, houtwerk vervangen e.d. kortom u kent dat natuurlijk ook,  het buitenwerk is nooit klaar.

Website

Op de website kunt u alles vinden wat onze activiteiten betreft en blijft u op de hoogte van onze tuin, het updaten van deze website kost tijd en onze excuses als er iets ontbreekt,  we proberen dit zo goed mogelijk te doen: www.vanswietentuin.nl

Scholieren en dagopvang

Ook dit jaar hebben wij nog geen scholieren  werkzaam op onze tuin, terwijl dit een prachtig leerproject kan zijn voor leerlingen van bijv. het Terra college

Ook dagopvang is er momenteel niet, door allerlei omstandigheden is dat gestopt, wij zullen na de zomer er zeker aan werken om dit weer te realiseren, maar er zijn momenteel ook veel locaties waar deze personen/cliënten de dag door kunnen brengen zoals o.a. zorgboerderijen e.d. 

Het is bewezen dat door te werken in het groen mensen zich beter gaan voelen.

We zullen projecten moeten ontwikkelen zodat o.a. schoolklassen en volwassenen de weg naar onze tuin zullen vinden.

Lente Fair

Gewoon weer op het eerste weekend in mei. Dit jaar kon alles weerworden beleefd zonder strenge corona-regels en dat was voor iedereen erg prettig zowel voor de bezoekers als voor de organisatie.

Het weer was geweldig en er kwamen veel bezoekers dit weekend. De verkoop van onze zelfgekweekte tomaten en een jarigen verkochten zeer goed. De opbrengst van deze jaarlijkse fair is de belangrijkste inkomstenbron voor onze stichting.

De Paard en Erfgoedfair is voor de tweede keer op ons terrein gehouden en wij verlenen waar nodig onze hulp, de samenwerking verliep zeer gemoedelijk.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is wisselend, een aantal die jarenlang actief bij ons waren zijn gestopt, dit door ziekte en persoonlijke omstandigheden. Sinds kort hebben we vijf vrijwilligers er bij en daar zijn we erg blij mee.

Door corona vorig jaar zijn we wel werkzaam geweest, maar minder met elkaar en samen ergens aan werken stimuleert de inzet.

Dit jaar hebben we veel klussen kunnen inhalen maar er blijft altijd wel iets liggen, we zijn blij met al onze vrijwilligers en hun inzet voor de van Swietentuin.

Er is een reportage gemaakt door RTV Drenthe van het programma ‘Roeg’. Ze hebben onze tuin gefilmd en hebben een aantal vrijwilligers een interview afgenomen. Ook hebben we via radio Steenwijkerland een oproep gedaan voor vrijwilligers.

We doen er alles aan om een flinke groep vrijwilligers te houden er is altijd wel iemand door omstandigheden afwezig en dan is het prettig om genoeg vrijwilligers te hebben voor alle voorkomende klussen.

Bestuur van Swietentuin

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen.

Voorzitter : Jan Nijman

Penningmeester : Karel Gillissen

Secretariaat: Els Bes

Er zijn commissies ingesteld met duidelijke afspraken, wie doet wat,  deze kunnen bij het bestuur terecht met hun vragen en ideeën.

Afgetreden zijn Wilma Geurts  en Huig Guijt, door persoonlijke omstandigheden zijn Wilma en Huig met hun bestuurlijke taken gestopt.

Ze werken nog wel in de tuin en daar zijn we blij mee.

Donateurs

De van Swietentuin heeft al vanaf 1987 donateurs die de stichting financieel steunen. We zijn u erkentelijk voor uw jaarlijkse donatie. We hopen dat u ook dit komende jaar ons  financieel blijft steunen, zodat we de tuin kunnen onderhouden en nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.

We hebben nog niet van iedereen een emailadres, dit is voor ons kostenbesparing.

Indien mogelijk mailt u dit dan door naar secretariaat@vanswietentuin.nl

Voor nieuwe donateurs

Naam

Adres met postcode en woonplaats

Evt. tel.nr.

Emailadres

Het bedrag van de jaarlijkse donatie op rekeningnummer

NL 28 RABO 0365 8602 71  ten name van  Stichting van Swietentuin

Bij voorbaat dank!

Openingstijden

Voor groepen is de tuin open op afspraak en een rondleiding kan op verzoek worden geregeld. Aanvraag via secretariaat@vanswietentuin.nl

Overige tuinliefhebbers kunnen een kaartje voor de Tuinen kopen bij het museum. Zij krijgen dan de toegangscode van het hek.

U kunt heerlijk  rondstruinen  in de Boomgaard en de van Swietentuin.

Een hartelijke groet van ons allemaal 

Karel, Johan, Frits, Peter, Irene, Marion, Marian, Wilma, Klaasje, Jenny, Cor, Wim B. ,Jan V., Huig, Michiel, Laurens, Peter B., Wim,  Jan N., en Els

Lezing ‘Opbloeien in een groene werkomgeving’

Mensen hebben baat bij een groene werkomgeving, weet Tijs Venema van zorgkwekerij Passiflora in Drachten. Op die kwekerij worden vaste planten gekweekt en verkocht door cliënten van Talant. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking. Venema is er activiteitenbegeleider. De kunnen er onder zijn begeleidingen in eigen tempo en op eigen niveau aan de slag met diverse werkzaamheden.

De zorgkwekerij – onderdeel van Talant gehandicaptenzorg – bestaat uit een kwekerij met kassen, een multifunctioneel gebouw met een theetuin. Buiten is een theehuisje, ingerichte borders, een belevingstuin met pluktuin en bijentuin. De cliënten van Talant voeren het onderhoud uit. Zo kweken ze in de kas planten op uit zaad en stek. En buiten voeren ze verschillende werkzaamheden uit, zoals onkruid wieden, schoffelen, grasmaaien en bladharken. De ervaring van Venema is dat de rustgevende werkplek zorgt dat zijn medewerkers zichtbaar opbloeien. 

Op uitnodiging van de Van Swietentuin, de Tuin Zonder Drempels in Frederiksoord vertelt Venema op donderdagavond 14 april over zijn ervaringen met het werken in een groene werkomgeving . De bijeenkomst wordt gehouden in de tuin (Majoor van Swietenlaan 1b, 8382 CE Frederiksoord). De lezing begint om 20:00 uur. Entree: € 5,00. Opgave via secretariaat@vanswietentuin.nl

De Van Swietentuin, Tuin Zonder Drempels in Frederiksoord is een inspiratietuin voor aangepast tuineren. De tuin laat zien hoe een mens ondanks hoge leeftijd of beperking toch nog actief kan zijn in de tuin.

Lezing Groen en Gezondheid

Groen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Martin Knol, hovenier, docent en tuinontwerper zal donderdagavond 17 maart op uitnodiging van de Van Swietentuin in Frederiksoord een lezing houden over dit onderwerp.

Omdat groen belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen, moet je zorgen dat groen toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen op hoge leeftijd mensen met dementie of een lichamelijke beperking. Dat vraagt een goed doordachte inrichting, is de overtuiging van Martin Knol. 

Dat groen belangrijk is voor gezondheid en welbevinden blijkt ook uit onderzoek van diverse wetenschappers. Twintig jaar geleden, tijdens de Floriade in Hoofddorp, hoorde Martin Knol voor het eerst dat hier onderzoek naar gedaan werd. De bevindingen verbaasden hem niet. Als oud-student van de tuinbouwschool in Frederiksoord en plattelandsmens was het voor hem altijd vanzelfsprekend dat groen bijdraagt aan je welbevinden. Het feit dat er onderzoek naar gedaan werd, triggerde hem. Hij verdiepte zich in de omgevingspsychologie en verbond die kennis aan ontwerp van buitenruimten.   

In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Buiten beter, beter buiten’. In dat boek legt hij uit wat groen doet met je welbevinden. Hij laat in dat boek zien hoe een goede inrichting een bijdrage kan leveren aan gedrag, welbevinden en gezondheid. 

Martin Knol heeft ervaring als hovenier, docent Tuin & Landschap en tuinontwerper. Hij heeft een adviesbureau voor groen en gezondheid. Hij ontwerpt buitenruimtes die een bijdrage leven aan het welbevinden van gezonde en zieke mensen, die het gedrag beïnvloeden van mensen in de verschillende fasen van het leven en die een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen in zorginstellingen. 

Op uitnodiging van de Van Swietentuin, de Tuin Zonder Drempels in Frederiksoord geeft hij op donderdagavond 17 maart een lezing over dit onderwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in de tuin (Majoor van Swietenlaan 1b, 8382 CE Frederiksoord). De lezing begint om 20:00 uur. Entree: € 5,00.

De Van Swietentuin, Tuin Zonder Drempels in Frederiksoord is een inspiratietuin voor aangepast tuineren. De tuin laat zien hoe een mens ondanks hoge leeftijd of beperking toch nog actief kan zijn in de tuin.

Nieuwsbrief augustus 2021

Voorwoord
Het is al weer veel te lang geleden dat u de vorige Nieuwsbrief van ons ontvangen hebt. Onze verontschuldigingen daarvoor. Coronaperikelen en een bestuurswisseling hebben veel goede voornemens en plannen vertraagd. Toch hebben we niet stil gezeten en er het best mogelijke van gemaakt.

Ontwikkelingen in onze Van Swietentuin.
De Van Swietentuin, voorheen de Gehandicaptentuin, bestaat sinds 1987. Was de locatie eerst op het terrein van de oude tuinbouwschool, met de verhuizing van de school naar Meppel, is de tuin verplaatst naar de locatie achter het museum De Proefkolonie.
We hebben het daar nog steeds prima naar onze zin.
Omdat wij uitsluitend werken met vrijwilligers, is een permanente telefoonbezetting niet mogelijk. Onze communicatie loopt primair via de digitale weg.
Voor financiële zaken via: penningmeester@vanswietentuin.nl
Voor algemene en administratieve zaken via: secretariaat@vanswietentuin.nl Maar natuurlijk bent u op dinsdagochtend van harte welkom om de tuin te bezoeken. Wij vinden het leuk om u dan rond te leiden. U kunt dan getuige zijn van onze overwinningen op het onkruid, genieten van geur en kleur, de nieuwe projecten bewonderen en onze wilde plannen aanhoren.
Zo werd vorig jaar op verzoek van de ondernemersvereniging Weldadig Oord een ruimte in het Paviljoen geschikt gemaakt voor liggende verzorging. Toegankelijk voor de bezoekers van Frederiksoord en omgeving.

Website
Onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Het adres is www.vanswietentuin.nl .
Een kijkje nemen op deze website is de moeite waard. Zo blijft u ook via dat kanaal op de hoogte van nieuws uit de tuin.

Scholieren en dagopvang
Momenteel ontvangen we geen scholieren meer in onze tuin.
Ook fungeren we niet meer als dagbestedingsomgeving.
Dit betreuren wij ten zeerste en een van de speerpunten van dit jaar is om bovenstaande punten onder de aandacht te brengen van gemeente, scholen/ opleidingen en zorgaanbieders. De tuin met zijn zeer gemotiveerde vrijwilligers is immers een prachtige locatie om te leren, te werken, of te verblijven.

Renovatie en uitbreiding
In 2015 zijn we gestart met de renovatie en tevens een uitbreiding van de tuin met voorzieningen voor mensen met een visuele handicap. Veel werkzaamheden zijn reeds gerealiseerd. Wat nog steeds in de planning staat is de aanleg van looproutes voor slechtzienden o.a. door gebruik te maken van specifieke bestratingsmaterialen.
In het najaar zal in samenwerking met Visio een concreet plan gemaakt worden, dat in de maanden daarna uitgevoerd zal worden. Dat wordt een mega-klus.

Lentefair, Herfstfair, Voorjaarsmarkt en Zomerfair.
Al twee jaar geen Lentefair mogelijk!
We hebben samen met de Noordelijke Dagblad Combinatie wat moeten improviseren mbt de organisatie van bovenstaande activiteiten, omdat Covid-19 de kop op stak.
Maar we mogen niet mopperen, ondanks dat de evenementen Corona-proof neergezet moesten worden, konden ze doorgaan en waren ze een succes. Gezellige dagen in een nare tijd.
De opbrengst van deze jaarlijkse Fair is de belangrijkste inkomstenbron voor onze stichting.
We zijn trots op de inzet van de vrijwilligers van onze tuin en dankbaar voor de medewerking van het Corso en de Fruithof tijdens de voorbereidingen en de realisatie van de beide fairs.
Voor een goede verkeersafwikkeling op de openbare weg hebben we de laatste jaren gebruik gemaakt van externe (professioneel werkende) verkeersregelaars. Hoewel daar kosten aan verbonden zijn, is dat zo goed bevallen, dat we daar gebruik van blijven maken.
Tijdens de Herfst- en de Zomerfair konden we natuurlijk geen tomatenplanten en eenjarigen verkopen, maar daar heeft een groepje vrijwilligers een oplossing voor gevonden. Er werd in zowel 2020 als 2021 gewoon gezaaid, gekweekt en opgepot volgens het bestaande schema. Motto; we gaan het gewoon doen, we zien wel.
Met toestemming van de marktmeester van de biologische markt konden de zaterdag voor Moederdag de planten verkopen op onze eigen ingerichte kraam. Liefhebbers konden een paar weken van te voren al bestellingen doorgeven, zodat ook de verkoop gespreid en veilig kon plaatsvinden.

VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers voor onze tuin is iets afgenomen. Dit als gevolg van ziekte en persoonlijke omstandigheden. Het enthousiasme en inzet van de huidige vrijwilligers blijft gelukkig groot, ook al zouden we willen dat we met wat meer zouden zijn.
We doen wat we kunnen, zelfs op donderdagochtend zijn tegenwoordig enkele vrijwilligers in de weer om toch nog wat extra klussen op te pakken. Ook in Coronatijd werd door een aantal mensen doorgewerkt. Er werd op ruime afstand van elkaar gewerkt en er werd op verschillende dagen gewerkt. We zullen de contacten met de Vrijwilligersbank (Steenwijkerland en Westerveld) en het UWV weer wat opwarmen. We hebben een heerlijke tuin en een enthousiast team te bieden.

BESTUUR Van Swietentuin
Ons bereikte het droevige bericht dat oud-bestuurslid en specialist fondsenwerving Piet Been op 2 juli 2021 is overleden.
Frits van Laar, secretaris, is in 2019 volgens schema afgetreden
Ype de Bruin, penningmeester, is volgens schema eind 2020 afgetreden
Harte Hartlief, voorzitter, trad af omdat hij tijd en energie te kort kwam om het voorzitterschap op een goede manier invulling te geven.
Marten Haveman gaf aan geen bestuursfunctie meer te willen vervullen.
En toen was er geen bestuur meer. Wèl strenge regels mbt bijeenkomsten. Niemand stond te springen, maar er moesten toch veel zaken weer worden opgepakt tijdens deze nare Corona-tijd. Afspraak is dat we de tuin met z’n allen bestieren, de onderstaande personen staan officieel ingeschreven als bestuursleden en worden daar waar gewenst ondersteund door collega- vrijwilligers.
De samenstelling van het huidige bestuur (2022) ziet er als volgt uit:

Els Bes, secretaris, Karel Gillissen, penningmeester, Jan Nijman, voorzitter

OPENINGSTIJDEN van de Van Swietentuin
Voor groepen is de tuin open op afspraak. Een rondleiding kan op verzoek worden geregeld. Aanvraag via secretariaat@vanswietentuin.nl
Overige liefhebbers kunnen een toegangskaartje voor De Tuinen kopen bij het museum. Zij krijgen dan de toegangscode van het hek. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.
Voor bezoekers een leuke wandeling, voor ons een fijne bijdrage voor ons budget!

DONATEURS
De Van Swietentuin heeft al vanaf 1987 donateurs die de stichting financieel steunen. Daar zijn we heel blij mee. De jaarlijkse donatie is meer dan welkom. We hopen dat u ook dit jaar besluit om de Van Swietentuin financieel te ondersteunen middels een donatie. Zo kunnen we de tuin blijven onderhouden en vernieuwen.

Graag ook uw aandacht voor het volgende:
We hebben inmiddels al wat mailadressen van donateurs doorgekregen, we missen er nog een paar. Die donateurs krijgen deze nieuwsbrief nog per post. Mocht u deze brief toch liever per mail willen ontvangen (wat wij op prijs stellen uit oogpunt van kostenbesparing), geeft u dan uw e-mailadres door aan secretariaat@vanswietentuin.nl ? Dank u wel.
Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Mocht u hiertoe besluiten of iemand anders kunnen motiveren hiertoe;
Mail dan de volgende gegevens naar; secretariaat@vanswietentuin.nl
Naam
Adres met postcode en woonplaats
evt. Tel. nr.
Mailadres
Het bedrag van de jaarlijkse donatie op rekeningnummer; NL28 RABO 0365 8602 71
Ten name van Stichting van Swietentuin Frederiksoord Onder vermelding van ; donatie/ jaartal.

Met een hartelijke groet van alle vrijwilligers van de Van Swietentuin:
Frits, Johan, Geertje, Marion, Jenny, Michiel, Wim, Marian, Els, Peter, Karel, Diny, Wilma, Laurens, Jan, Huig.

En de vrijwilligers die afscheid nemen dit jaar; Frans, Harte, Ype en Marten.

De tuinhaas in verhuisd naar de Van Swietentuin

Het kunstwerk “de tuinhaas”, trots onderdeel van de historie van de tuinbouwschool, heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Van Swietentuin.

De nieuwe plek van de tuinhaas in de Van Swietentuin

Het oorspronkelijke voorstel tot het plaatsen van een kunstwerk in de tuinbouwschool:

Het voorstel om een kunstwerk te plaatsen in de tuinbouwschool

Verkoop plantjes groot succes

De LenteFair is dit jaar niet doorgegaan, dus er moesten nieuwe wegen gevonden worden om de opgekweekte tomatenplantjes aan de man te brengen. Het werd een kraampje op de biologische markt die iedere zaterdag op het terrein vlak naast de ingang van de VanSwieten tuin wordt gehouden. Met groot succes! Mede dankzij een advertentie in enkele huis-aan-huis bladen, vermeldingen via deze en andere websites en de mogelijkheid om per E-mail een reservering te plaatsen, is de volledige voorraad in één ochtend verkocht! Een opsteker voor de vrijwilligers die met veel enthousiasme de plantjes hebben opgekweekt. Hieronder een foto impressie.

Uiteraard moet de kraam voldoen aan Corona beschermende maatregelen.
Tevreden vrijwilligers/verkopers bij een uitverkochte kraam.