Renovatie tuin

Onderdelen van onze tuin zijn toe aan renovatie. Tuinarchitect Simone Bakker heeft inmiddels een ontwerp gemaakt. Voordat we tot uitvoering kunnen overgaan, moeten we – weer – aan de gang met fondsenwerving.

Droevig nieuws

Tot eind van het jaar 2013 was onze tuin nog een werklocatie van De Noorderbrug. Cliënten van deze instelling werkten drie dagen per week in onze tuin. Dat deden ze graag en wij waren er blij mee. Ze namen ons veel werk uit handen en bovendien betekende de vergoeding voor het gebruik een constante inkomensbron. Maar helaas heeft de Raad van Bestuur van De Noorderbrug medio 2013 besloten de werklocatie per eind 2013 te sluiten. De drastische verlaging van de vergoeding voor vervoerskosten is een van de redenen. En alle cliënten wonen buiten de gemeente Westerveld. Dus helaas hebben we afscheid van elkaar moeten nemen.

Terugblik LenteFair 2013

De LenteFair werd dit jaar niet, zoals gewoonlijk, in het eerste weekend van mei georganiseerd. De Dodenherdenking op 4 mei maakte dat onmogelijk. Een week eerder of een week later? Dat was een dilemma. Na langen wikken en wegen kozen we voor 26 en 27 april. Dat we zo’n lange winter zouden meemaken en bovendien een abdicatie en een kroning vlak na de geplande data konden we toen niet bevroeden! Maar de Fair is een succes geworden. Zaterdag viel het bezoekersaantal tegen. Het weer, grijs, koud en maar af en toe zon, zal daar debet aan zijn geweest. Maar zondag was het druk! We haalden in het hele weekend hetzelfde bezoekersaantal als in topjaar 2012. De tomaten waren zondag al vroeg in de middag uitverkocht en er was veel vraag naar onze eenjarigen.
Onze vrijwilligers zetten zich weer optimaal in. En met hen familie en vrienden. Ze waren, behalve bij de verkoop, actief in de horeca, bij het parkeren en bij allerlei andere zaken die nodig zijn om alles goed te laten verlopen.