Nieuwsbrief 2022

Voorwoord voorzitter

In 1986 werd op initiatief van de Tuinbouwschool in Frederiksoord begonnen met de eerste aanleg van een inspiratietuin voor aangepaste tuinieren. Op 1 juli 1987, nu 35 jaar geleden, werd die net aangelegde tuin officieel geopend door Prinses Margriet. Vanaf het begin was het doel om te laten zien hoe je kunt blijven tuinieren wanneer je geconfronteerd wordt met een lichamelijke beperking. De tuin is altijd een inspiratietuin geweest voor mensen die niet meer kunnen bukken, mensen die met een stok lopen, die in een rolstoel zitten of die slechtziend of blind zijn. 

Werkboek

Natuurlijk was het doel van de tuinbouwschool om de leerlingen – de tuinhazen – kennis te laten maken met voorbeelden van aangepast tuinieren.  Daarom werd er ook lesstof ontwikkeld. Die lesstof is er nog steeds, enigszins aangepast in de vorm van een werkboek. Onlangs hebben we dat werkboek opnieuw laten drukken. (Dat boek is in gedrukte vorm beschikbaar tegen kostprijs € 7,50. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact met ons op.

Lezingen

Daarnaast werd vanaf het begin veel energie gestoken in het verspreiden van de kennis over het aangepast tuinieren met rondleidingen voor bezoekers. 

Om de kennis van het aangepast tuinieren wat meer onder de aandacht te brengen, zijn we dit voorjaar begonnen met lezingen door enkele oud-leerlingen van de tuinbouwschool. 

Martin Knol, hovenier en tuinontwerper, heeft zich met name gespecialiseerd in omgevingspsychologie. Hij ontwerpt tuinen die bijdragen aan welbevinden, gedrag en gezondheid. Zijn lezing was inspirerend. 

Tijs Venema combineert het werken in het groen met werken in de zorg. Hij heeft in zijn lezing laten zien hoe hij bij Passiflora in Drachten werkt met zorgcliënten op een kwekerij.  Het idee is dat we na de zomer meer lezingen organiseren.  Wilt u op de hoogte gehouden worden, geef dan uw e-mailadres door aan het secretariaat (secretariaat@vanswietentuin.nl).

Ontwikkelingen in de tuin

Een tuin is altijd in ontwikkeling dus nooit af. Dit jaar hebben we met medewerking van een tuinarchitect een nieuw beplantingsplan gemaakt voor de tuin voor blinden en slechtzienden. Er zijn diverse plantensoorten geplant met een sterke vorm of geur. Die planten kunnen door hun geur de zintuigen prikkelen, of door hun bijzonder vorm een speciale ervaring geven. De paden zijn aangelegd met verschillende materialen zoals schelpen, houtschors en grind,  dit prikkelt het gehoor en door er op te lopen voelt men het verschil.

We willen als deze klus klaar is, dit gedeelte van onze tuin feestelijk openen, wanneer dit is kunt u lezen op de website of in de lokale kranten. 

Door uw donatie zijn deze specifieke klussen mogelijk en wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. dinsdag – en donderdagochtend zijn wij in de tuin aan het werk en als u dit wilt, leiden wij u rond en laten u zien waar wij mee bezig zijn.

Naast onkruid wieden, snoeien, maaien en schoffelen zijn er ook altijd klussen zoals onderhoud kassen, bestratingen, houtwerk vervangen e.d. kortom u kent dat natuurlijk ook,  het buitenwerk is nooit klaar.

Website

Op de website kunt u alles vinden wat onze activiteiten betreft en blijft u op de hoogte van onze tuin, het updaten van deze website kost tijd en onze excuses als er iets ontbreekt,  we proberen dit zo goed mogelijk te doen: www.vanswietentuin.nl

Scholieren en dagopvang

Ook dit jaar hebben wij nog geen scholieren  werkzaam op onze tuin, terwijl dit een prachtig leerproject kan zijn voor leerlingen van bijv. het Terra college

Ook dagopvang is er momenteel niet, door allerlei omstandigheden is dat gestopt, wij zullen na de zomer er zeker aan werken om dit weer te realiseren, maar er zijn momenteel ook veel locaties waar deze personen/cliënten de dag door kunnen brengen zoals o.a. zorgboerderijen e.d. 

Het is bewezen dat door te werken in het groen mensen zich beter gaan voelen.

We zullen projecten moeten ontwikkelen zodat o.a. schoolklassen en volwassenen de weg naar onze tuin zullen vinden.

Lente Fair

Gewoon weer op het eerste weekend in mei. Dit jaar kon alles weerworden beleefd zonder strenge corona-regels en dat was voor iedereen erg prettig zowel voor de bezoekers als voor de organisatie.

Het weer was geweldig en er kwamen veel bezoekers dit weekend. De verkoop van onze zelfgekweekte tomaten en een jarigen verkochten zeer goed. De opbrengst van deze jaarlijkse fair is de belangrijkste inkomstenbron voor onze stichting.

De Paard en Erfgoedfair is voor de tweede keer op ons terrein gehouden en wij verlenen waar nodig onze hulp, de samenwerking verliep zeer gemoedelijk.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is wisselend, een aantal die jarenlang actief bij ons waren zijn gestopt, dit door ziekte en persoonlijke omstandigheden. Sinds kort hebben we vijf vrijwilligers er bij en daar zijn we erg blij mee.

Door corona vorig jaar zijn we wel werkzaam geweest, maar minder met elkaar en samen ergens aan werken stimuleert de inzet.

Dit jaar hebben we veel klussen kunnen inhalen maar er blijft altijd wel iets liggen, we zijn blij met al onze vrijwilligers en hun inzet voor de van Swietentuin.

Er is een reportage gemaakt door RTV Drenthe van het programma ‘Roeg’. Ze hebben onze tuin gefilmd en hebben een aantal vrijwilligers een interview afgenomen. Ook hebben we via radio Steenwijkerland een oproep gedaan voor vrijwilligers.

We doen er alles aan om een flinke groep vrijwilligers te houden er is altijd wel iemand door omstandigheden afwezig en dan is het prettig om genoeg vrijwilligers te hebben voor alle voorkomende klussen.

Bestuur van Swietentuin

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen.

Voorzitter : Jan Nijman

Penningmeester : Karel Gillissen

Secretariaat: Els Bes

Er zijn commissies ingesteld met duidelijke afspraken, wie doet wat,  deze kunnen bij het bestuur terecht met hun vragen en ideeën.

Afgetreden zijn Wilma Geurts  en Huig Guijt, door persoonlijke omstandigheden zijn Wilma en Huig met hun bestuurlijke taken gestopt.

Ze werken nog wel in de tuin en daar zijn we blij mee.

Donateurs

De van Swietentuin heeft al vanaf 1987 donateurs die de stichting financieel steunen. We zijn u erkentelijk voor uw jaarlijkse donatie. We hopen dat u ook dit komende jaar ons  financieel blijft steunen, zodat we de tuin kunnen onderhouden en nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.

We hebben nog niet van iedereen een emailadres, dit is voor ons kostenbesparing.

Indien mogelijk mailt u dit dan door naar secretariaat@vanswietentuin.nl

Voor nieuwe donateurs

Naam

Adres met postcode en woonplaats

Evt. tel.nr.

Emailadres

Het bedrag van de jaarlijkse donatie op rekeningnummer

NL 28 RABO 0365 8602 71  ten name van  Stichting van Swietentuin

Bij voorbaat dank!

Openingstijden

Voor groepen is de tuin open op afspraak en een rondleiding kan op verzoek worden geregeld. Aanvraag via secretariaat@vanswietentuin.nl

Overige tuinliefhebbers kunnen een kaartje voor de Tuinen kopen bij het museum. Zij krijgen dan de toegangscode van het hek.

U kunt heerlijk  rondstruinen  in de Boomgaard en de van Swietentuin.

Een hartelijke groet van ons allemaal 

Karel, Johan, Frits, Peter, Irene, Marion, Marian, Wilma, Klaasje, Jenny, Cor, Wim B. ,Jan V., Huig, Michiel, Laurens, Peter B., Wim,  Jan N., en Els